مزدا نوبری | پیشه عاشقی، پیشینه حیات | تداکس امید

203
بیشترین آسیبی که متوجه معماری کنونی ماست، عاری بودن از معنا و کیفیت زیستن است. در معنای امروزی زیستن مردم، تعبیر به بی مکانی می شود که هم فهم ذهنی خلق معماران و هم دلبستگی ها و علاقه مردم را به گونه شگرفی در مسیری نا مناسب در جهت حذف مکان به عنوان پایه و بستر آداب، سنت ها و فرهنگ اجتماعاتی که در این مکان زندگی و رشد می کنند، تحت تاثیر خود می گذارد آنچه که می ماند سبب نا هنجاری های متقابل بین مردم و مکان و تسلط بی کیفیتی بر زیست آنها می شود. TEDxOmid را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. Instagram.com/TEDxOmid
تداکس امید 262 دنبال کننده
pixel