فجایع حج امسال در کدام مناطق جهان تاثیر گذار خواهد بود؟

347

بخشی از تحلیل جامع دکتر رضا سراج در خصوص فجایع حج تمتع سال 94 و تاثیر گذاری آن در بخشی هایی مهم از کشور های جهان

آرمان تی وی
آرمان تی وی 4.3 هزار دنبال کننده