فرمول و دستور شرطی تابع IF و رسم نمودار اکسل

556

ما در این ویدئو، با استفاده از تابه IF, برای محدوده ای که قرار هست به نمودار بدهیم، عملیات پویا ایجاد کرده ایم WWW.SAYEDNASER.IR