آیا می توانیم بعد از مدتی ریدایرکت 301 صفحه را برداریم؟ | سئو سایت

228

آیا می توانیم بعد از مدتی ریدایرکت 301صفحه را برداریم و آن لینک را مجددا فعال کنیم؟ تغییر مسیر یا ریدایرکت ۳۰۱، تغییر دائمی مسیر از یک URL به یک URL دیگر است. عدم توجه به ریدایرکت ۳۰۱ به دلیل تغییر ساختار صفحات یا تغییر آدرس اصلی سایت، موجب وارد شدن ضربه به رتبه سئو سایت خواهد شد. در لینک زیر سوالات سئوی خود را بپرسید: https://www.instagram.com/web24.ir/

وب 24
وب 24 402 دنبال کننده