نمونه ای از رفتار دموکراتیک دریک کشورآزاد

137
نخست وزیر کانادادرجمع سیل زدگان وتلاش وی برای قانع کردن یک شهروندکانادایی بخاطر اعتراض این شهروند
pixel