نمونه فیلم آموزشی خوشنویسی با خودکار

11,536
خط و قلم 776 دنبال‌ کننده
این فیلم مربوط به کتاب سرمشق خوشنویسی می باشد که توسط لطفعلی خانی تحریر و تنظیم شده است که می تواند کمک شایانی به علاقمندان جهت خوش خط شدن نماید . اطلاعات بیشتر در سایت خط و قلم khatoghalam.com
خط و قلم 776 دنبال کننده
pixel