درس سی و نهم ؛ آموزش ریاضی ، خواندن و نوشتن اعداد ودسته

560

کد ویدیو: 4275 - شبکه جهانی جام جم- برنامه لوح و قلم - درس سی و نهم ؛ آموزش ریاضی ، خواندن و نوشتن اعداد و دسته ها - قسمت پایانی