هنر آشپزی: آشنایی با غذاهای ارگانیک و عاری از مواد شیمیایی ـ زبان اصلی

31

خوراک ارگانیک یا زیستی(محصولات سالم)، به فراورده‌های کشاورزی گفته می‌شود که در تولید و فرآوری آن از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونیها و دستکاری‌های ژنیتیکی استفاده نشود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده‌های طبیعی (همچون کود زیستی، کمپوست ها، حشرات سودمند، ریزاندامگان کارآ ) باشد. مصرف خوراکی های زیستی بسیار در سلامتی نقش مهمی دارد.

SuperClip 3.4 هزار دنبال کننده
pixel