کامبیز درم بخش؛ چهرهٔ جهانی کاریکاتور ایران

1,714
هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزاردنبال‌ کننده

به تازگی کتابی از کامبیز درمبخش به نام «هنرهای تبسمی» منتشر شده است. به همین بهانه نگاهی به سبک کار او و کارنامهٔ این چهرهٔ جهانی کاریکاتور ایران داشته ایم . www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزار دنبال کننده