شبکه مولد عمیق - دانشگاه MIT

314

این ویدئو مربوط به دوره مقدمه ای بر یادگیری عمیق دانشگاه MIT است که در این دوره به شبکه های مولد عمیق (Deep Generative Networks) به طور خاص پرداخته می شود. برای دانلود بقیه ویدئوهای دوره و همچنین به اسلاید ها به سایت muniversity.ir مراجعه کنید. کانال تلگرامی سایت : https://t.me/muniversity_ir

مونیورسیتی
مونیورسیتی 18 دنبال کننده