آموزش شماره یک ترسیمات برای کودکان توسط جانان علمی

68

آموزش های کودکانه با زبان قند.(جانان تی ویز) روش ترسیم مثلث، مربع، مستطیل و دایره توسط جانان علمی. INSTAGRAM: @JANANTVS

جانان علمی
جانان علمی 3 دنبال کننده