دین چیزی نیست به جز عشق

350

امیر محمد زند و قاسم صرافان در هشتمین قسمت از مجموعه "با حسین در قرن بیست و یک" کاری از بسیج صدا و سیما مجری طرح تلویزیون اینترنتی نصر تهیه کننده: محمدحسین الهی اصل کارگردان: امیرحسین آقاپور