زیبا ترین کار نان در خانه ... نان بدون اجاق و اجاق بدون پخت

900
مقادیر: ٢ كوب دقیق ابیض-٢كوب دقیق اسمر-م ك خمیرة-م ك سكر-٢ م ك زیت-م ص ملح- م ص خلفاء دافیء للعجن حوالی كوب ونصف
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 46.6 هزار دنبال کننده
pixel