جلسه آموزشی: «شفافیت هدایای دریافتی مسئولین»

641

شفافیت هدایای دریافتی مسئولین، امری ضروری است که در بیشتر کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در این ارائه ضمن بررسی آن، مروری بر تجربیات بین المللی آن خواهیم داشت. برای مطالعه بیشتر، می توانید به مطلب مربوط به این ارائه در سایت «شفافیت برای ایران» به آدرس l.tp4.ir/l11 و همچنین برای مشاهده سایر ارائه ها می توانید به صفحه ی آموزش سایت، به آدرس learn.tp4.ir مراجعه کنید.