تهران فرو نشست

691
زمین یکی از معابر جنوب تهران ( خیابان شهید غیوری "شهر ری") در اثر انحراف آب چشمه علی در راستای ایجاد حفر تونل برای خط ۶ مترو تهران فرو نشست.
تهران نیوز 116 دنبال کننده
pixel