اهمیت ارتباط با حضرت حجت ارواحنا له الفداء

140

#حضرت_آیت_الله_قرهی: نزدیکترین راه رسیدن به اخلاق الهی وارد شدن به حصن حصین از طریق اتصال به آقاجان است @emammahdy81