فیلمبرداری پیام -مرتضی جباری-چهار بیتی

8,440
اجرای چهار بیتی محلی توسط استاد یعقوبی و یوسف خراط بافیلمبرداری پیام مرتضی جباری تربت حیدریه تالار نوید
pixel