تکنوازی دف محسن میکاییلی

1,331
کارگاه آموزشی دف استاد رضای نیا و استاد منصور مرادی پیشکسوت دف ایران و تکنوازی دف محسن میکاییلی مدرس و نوازنده دف در محضر عزیزان
mohsenmikaeili 8 دنبال کننده
pixel