چگونه به راحتی یک انگلیسی زبان حرف بزنیم؟

417
مختصر گویی و راحت حرف زدن از مشخصه های هر زبانی هست. در این ویدیو که یک پارت از ۴ پارت هست به این مبحث توجه میشود. مخقف gonna, musta, hafta, hasta, gotta, shoulda, coulda, sorta, kinda, ain't در زبان انگلیسی مانند تمام زبان ها افراد تمایل به کوتاه حرف زدن و یا غیر رسمی حرف زدن دارند در این ویدیو به ذکر چند نکته در این باب میپردازیم
orque 163 دنبال کننده
pixel