تیزر مستند خاکریزهای خوزستان

2,082
در بهار 98 که سیل بخش زیادی از استان خوزستان را دربرگرفت «وعیلیه» جزو معدود روستاهایی بود که هیچ گاه زیر آب نرفت. مستند خاکریزهای خوزستان در 32 دقیقه روایتگر ناگفته های این اتفاق عجیب است. میلاد امینی موحد مدیر تولید مهدی حزباوی تصویربرداران محمد حسن حردانی مهدی حزباوی دستیاران تصویر احمد نیسی مرتضی حزباوی تصاویر هوایی اسماعیل فریسی تدوین شبکه رسانه ای صف صداگذاری حبیب نواصر نویسنده متن محمد حسن حبیبی گوینده متن حسین محمودیان مشاور طرح سید رائد امیری تهرانی
شبکه رسانه ای صف 1.6 هزار دنبال کننده
pixel