اعتراضات عراق با وعده اخیر دولت فروکش می کند؟

284
با تشدید اعتراضات عراق در روزهای اخیر، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، با درخواست از قانونگذاران برای حمایت از تغییرات در کابینه، تأکید کرده که دولت او مطالبات مشروع مردم را پیگیری می کند. ساعاتی بعد، طبق خواسته او، کابینه این کشور در جلسه ای فوق العاده، بسته ای اولیه از تصمیمات «مهم» را صادر و منتشر کرد. بیشترین تاکید این مصوبات ۱۷ بندی، رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم عراق است.
خبرگزاری ایسنا 1.2 هزار دنبال کننده
pixel