کارگاه آموزش برنامه ریزی و انجام مستقل فعالیت های روزمره

118
انجمن اتیسم ایران 101 دنبال‌ کننده
118 بازدید
اشتراک گذاری
(دوره انتقال به بزرگسالی) کارگاه آموزش برنامه ریزی و انجام مستقل فعالیت های روزمره کلاس های آموزشی آنلاین واحد آموزش، پژوهش و توانبخشی انجمن اتیسم ایران مدرسین: مدرسین: جناب اقای امین مجیدزاده (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مسئول فنی مرکز توانبخشی طیف اتیسم نوید زندگی مشهد) سرکار خانم مژگان کیانی (کارشناس کودکان استثنایی و معاون آموزشی مرکز توانبخشی طیف اتیسم نوید زندگی مشهد) برگزارشده مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
pixel