توصیه های ستاد راهنمای زائر اربعین - قسمت سوم: برنامه ریزی

355
بار اول به تنهایی سفر نکنید/ برای حرکت و توقف در طول نشانه هایی را تعیین کنید/ مشخص کردم موکب هایی که قصد توقف در آن را دارید/ انتخاب محل مشخص برای بعد از زیارت گروهی و ........ * آدرس ما در پیام رسان بله.تلگرام.ایتا و اینستاگرام health_medical_arbaeen@ * *در آپارات: https://www.aparat.com/health_medical_arbaeen*
pixel