اکسس پوینت WIS-S516AC

101
وایز نتورکز
وایز نتورکز 6 دنبال‌ کننده

جعبه گشایی اکسس پوینت آت دور S516AC اکسس پوینت با آنتن سکتور 120 درجه مخصوص پروژه های سرویس دهی