آموزش انگلیسی به کودکان در خانه-11

1,297
ترجمه ی شعرها بصورت زیرنویس نوشته شده است تا والدین عزیز، به فرزندانشان طبق آنچه در شعر گفته می شود آموزش دهند. آموزشهای بیشتر در سایت جهان تیچ دات کام JahanTeach.com
pixel