جاودانه ها - لیلی با من است

9,131

لیلی (شهره لرستانی ) در خواب می بیند که همسرش صادق ( پرویز پرستویی ) به جبهه رفته و آن جا شهید می شود . از طرفی صادق هم که به شدت دچار دلهره از جبهه و جنگ است ، برای گرفتن وام ناگزیر می شود که برای ساختن فیلمی مستند ، همراه همکارش آقای کمالی (محمود عزیزی) به منطقه جنگی برود . موقعیت های طنز و تغییر شخصیتی صادق در جریان این سفر ، فیلم را به اثری شاخص تبدیل کرد .

jgvfu

jgvfu

3 سال پیش
فیلیم آفغانی