در امتداد رودخانه یانگ تسه

1,283
تبریز امروز: رودخانه یانگ تسه از پایین دست در امتداد آن از چونگ کینگ به یچانگ. در ویدئو چونگ کینگ در شب؛ شهر ارواح فنگ جو - منطقه با تاریخ 2000 سال با معابد و زیارتگاه هایی که به زندگی پس از مرگ در اساطیر چینی اختصاص دارد، معبد شیاباشی ها - تپه با یک معبد سد بزرگ
تبریز امروز 210 دنبال کننده
pixel