تجربه بیمار موفق و کاهش وزن فوق العاده

483
تجربه بیمار موفق دکتر مجید کلاهدوزان و کاهش وزن فوق العاده ایشان بسیار قابل تقدیر است. حتما ببینید شما هم با رعایت این نکات میتوانید 20 تا 30 کیلو کاهش وزن داشته باشید.
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel