قرائت زیبای محسن حاجی حسنی، حاجی کشته شده در منا ...

3,280
قرائت زیبای محسن حاجی حسنی کارگر سوره انعام آیات 161 تا 163 ...حاجی کشته شده در فاجعه منا سال 94 ... لعنت بر آل سعود ... لایک و نظر فراموش نشه ...

AMAE

5 ماه پیش
الله اکبر

u_6959953

8 ماه پیش
دمتان گرم
pixel