سؤالی از حضرت آیت الله میلانی و پاسخ معظم له-همه چیز باید در خدمت امامت باشد

664
سؤالی از حضرت آیت الله حاج سید علی حسینی میلانی مدظله العالی و پاسخ معظم له ... همه چیز باید در خدمت امامت باشد حتی فقاهت و مرجعیت
pixel