امام حسین ع و زینب س-مجیدکیقبادی-درونکلاشرقی-28صفر1396

3,924

گفتگو حضرت زینب س با امام حسین ع در تعزیه حضرت زینب روز 28 صفر 1396 درونکلای شرقی بابل- تعزیه مانند صاحبش غریب- حیدریون- تعزیه در آمل- جمال راعی 09119223259