دوربین 96 ؛ آموزش تصویر برداری موبایل (2) -هماهنگی نور

179

کد ویدیو: 3273 موضوع: استاد جانبخش در این برنامه ایجاد هماهنگی نور با گوشی موبایل را آموزش می دهند. برنامه زنده دوربین یکشنبه ها ساعت 22:00