Havali - پل میان‌بر است - بزودی شماره جدید مجله حوالی

35
کلیپ خانه 20.2 هزار دنبال‌ کننده
35 بازدید
اشتراک گذاری
پل میان‌بر است، به‌ظاهر پیونددهندۀ دو فضا؛ اما در این حوالی، پل‌ها گسست‎دهنده‌اند و آشکارکنندۀ شکاف. شکافی که مدام و پیوسته بیشتر می‌شود. پل‌هایی که تجسم توسعه‌اند، جماعتی را نمی‌بینند و جا می‌گذارند.
کلیپ خانه 20.2 هزار دنبال کننده
pixel