چالش های پش روی تیم های شرکت کننده در رویداد لول آپ چیست؟

203
نظر حجت جعفری در مورد چالش های تیم های شرکت کننده در رویداد Level Up سال ۹۷. http://levelup.fanafzar.com
هیولا 22 دنبال کننده
pixel