جزیره ماقبل تاریخ در کرواسی

519
تاریحچه جزیره به دوران ماقبل تاریخ بازمی گردد بقایای سنگی به جامانده در ولا اسپیلا، قدیمی ترین آثار کشف شده در جزیره است. بر اساس افسانه ها و داستان هایی که در خصوص این جزیره گفته می شود، این جزیره در قرن 12 پیش از میلاد توسط یک قهرمان تراوا کشف شده است. ایلیری ها دومین گروه و قومی بودند که در این سرزمین سکنی گزیدند.
دیالوگین 22 دنبال کننده
pixel