نحوه شرکت در نظر سنجی پیگیر کدام اخبار بودید؟

122
نظر سنجی پیگیر کدام اخبار بودید؟ برای انتخاب پر دنبال کننده ترین رویداد خبری سال ۱۳۹۹ میان دانشجویان دانشگاه تهران، از سوی کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
pixel