رادیو مهرآوا: چه غریب مانده ای ای دل

294
شاعر: هوشنگ ابتهاج؛ اجرا: فرید پورابراهیم؛ ادیت: بهاره شاه محمدی؛ دبیر بخش: میترا اللهیاری؛ سردبیر: ندا کشاورز ؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
pixel