بیسیم چی

597
بله جناب خود تحقیر اعظم ما آلمان نیستیم یعنی مثل اروپا وحشی نیستیم! در فروشگاه خرید کردیم هم برای خودمان و هم برای همنوع مان در اوج تحریم ها کیت تشخیص کرونا ساختیم و هم به آلمان صادر کردیم این عینک خودتحقیری را شما لیبرال ها از چشم خود کی برمیدارید؟ الله اعلم در تعجبم که چطور یک شخصی که ۸ سال رئیس جمهور بوده ندانسته وام یک میلیون تومانی به چه تعداد و چه کسانی داده شده؟ @Bisimchimedia
1 هفته پیش
#
enghelabgeram 980 دنبال کننده

علی مرامی سقرچی

6 روز پیش
آقایون داداشا بیاید برای رضای خداوند و رهبری و نسل آینده، تمام اسلاح طلب ها و تمام اصول گرا ها را بریزم داخل دریا اول از همه حسن کلید ساز و خاتمی و خانوادهء معظم هاشمی رفسنجانی الا برکت الله 1. 2. 3 علی مرامی
pixel