نقش مهم صنایع کوچک در اقتصاد کشور

68

شبکه خبر- 21 مرداد 98- 16:00 | نقش واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط در اقتصاد کشور بسیار تعیین کننده است و حمایت موثر از چنین واحدهایی می تواند شرایط تولید کشور را متحول کند. امروز، 21 مرداد، روز حمایت از صنایع کوچک است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده