گروهی از طلاب لبنانی و مجاهدان حزب الله در حال خدمت به مردم ایران در خوزستان...

275

تا کور شود هر آنکس نتواند بیند...! گروهی از طلاب لبنانی و مجاهدان حزب الله در حال خدمت به مردم ایران در خوزستان... اگه مهناز بفهمه از غصه دق میکنه :(

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده