قهرمان کوچک #ایران_من را بشناسید

604

مسعود محمدآبادی که در طول زمستان هر روز ساعت 6 صبح با هیزم به مدرسه می رفت تا قبل از آمدن بقیه کلاسها را گرم کند. حالا میگوید در مدرسه جدیدش کاری نیست که انجام دهد :)