حسن امینی

201

با سلام حسن امینی هستم تولید کننده دستگاه های خط تولید مایعات از شهر قدس برای افزایش ظرفیت تولید خود نیازمند 2/5 میلیارد سرمایه با دوره بازگشت 2 ساله هستم

میدون
میدون 433 دنبال کننده