روش تعریف پروژه در سامانه مناقصه گر | سامانه مناقصه کالا و خدمات ساختمانی

38
در این ویدیو روش تعریف پروژه در سامانه مناقصه گر توسط کارفرما توضیح داده شده است. سامانه مناقصه گر، سامانه ای است برای مناقصه انواع کالا و خدمات ساختمانی... کارفرمایان و ساختمان سازان محترم از سراسر کشور می توانند نیاز خود را به صورت مناقصه در وب سایت مناقصه گر تعریف کنند و برای نیاز خود مناقصه برگزار کنند. با تعریف پروژه توسط کارفرما در این سامانه، پیمانکاران زیادی از سراسر کشور می توانند به نیاز کارفرما پاسخ داده و پیشنهاد خود را برای اجرای پروژه به کارفرما ارسال کنند. جهت کسب اطلاعات کامل تر به وب سایت مناقصه گر مراجعه نمایید. www.monaghesegar.com
pixel