انجام اکوکاردیوگرافی یا اکو قلب در کلینیک کوروش

2,749
دکتر رامین حیدری بنی با انجام اکوکاردیوگرافی یا اکو قلب در کلینیک کوروش با گوش کردن به ضربان قلب، گرفتن نبض، فشارخون نوار قلب و یا دیگر روش-های تشخیصی، وضعیت قلب شما را بررسی خواهد کرد.
pixel