تونل انجماد

450
در این ویدئو، نحوه کار تونل های انجماد نمایش داده شده است. لازم به ذکر است تونل انجماد در حقیقت نوعی سردخانه صنعتی است.
filimo
آقازاده - قسمت 19: حکم
%95
حامد با گرفتن اعترافات راضیه، پرونده ی نیما را کامل تر می کند. همزمان بهرامی از اعترافات راضیه با خبر می شود و...
pixel