درآمد با کمترین سرمایه -وام های محرومیت زدایی روستایی بنیاد علوی

494

طاهره خرمیان برای درآمد زایی از هنر زیبای گلسازی از صندوق روستایی بنیاد علوی روستای ایدنک وام میگیرد و با این وام مواد اولیه خرید....

بنیاد علوی
بنیاد علوی 16 دنبال کننده
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1