ARTFACT

29
مژده به هوادار های دوتا ۲ بازی ارت فکت منتشر شد شما حالا می توانید با استفاده از استیم این بازی رو روی سیستم های لینکوس کامپیوتر و... بازی کنید.
1 سال پیش
# dota2
# steam
# Dota3
DOTA2 TIME 27 دنبال کننده
pixel