نریشن خوانی زلزله کرمانشاه توسط خانم نسترن حسنی گوینده رادیو

6,082
نریشن زلزله کرمانشاه در سال 96 توسط خانم حسنی گوینده رادیو و گوینده نریشن و تیزر برای استفاده در شبکه دو و سه سیما وب سایت : nastaranhassani.ir
pixel