شهر هوشمند در غرفه اتصالات دبی – جیتکس ۲۰۱۵

20

نقش پررنگ رباتیک برای تغییر سبک زندگی در جیتکس 2015

۲ ماه پیش
#
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…