ویژگی های نرم افزار رویت

508
نرم افزار ها هرکدام ویژگی های خاص خود را دارند و برای کاری طراحی شده اند که در این ویدئو جناب آقای مهندس جوکار از مدرسین نرم افزار رویت مپ در آموزشگاه کاشانه در رابطه با این دوره آموزشی و ویژگی های این نرم افزار توضیحات کاملی را بیان میکنند.
pixel